Nabór wniosków do programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" rozpoczął się w środę i potrwa do 23 kwietnia br. Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą go w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

- Nabór dotyczy tylko ośmiu województw, ponieważ pozostałe wykorzystały już swoje pule pieniędzy - powiedział dyrektor opolskiego oddziału ARiMR Tomasz Białaszczyk. - W naszym oddziale zostało jeszcze 37,7 mln zł, które możemy podzielić między 260 beneficjentów - dodał.

We wszystkich województwach pula ta sięga 510 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", w całym okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja dofinansuje od 40 do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziale regionalnym ARiMR osobiście, przez upoważnioną osobę albo też za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

- Wnioski muszą przejść całą procedurę. Trudno nam powiedzieć, kiedy to się stanie, ale zależy nam, by zrobić to jak najszybciej. Na pewno do końca roku - powiedział Białaszczyk. Kolejność przydzielania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów: wielkości ekonomicznej gospodarstwa, celu inwestycji, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.

- Dotacje mogą być przeznaczane m.in. na zakup maszyn, ciągników czy siewników. Mogą też sfinansować przebudowę zabudowań gospodarczych. W każdym razie muszą trafić na działalność typowo związaną z rolnictwem - powiedział PAP Białaszczyk.

W kwietniu ARiMR zorganizuje jeszcze dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dotyczyć one będą "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz "Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".