Wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej można składać do 24 maja br. Do podziału jest 6 mln zł. Jeden projekt może otrzymać od 50 tys. zł do 400 tys. zł; dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. wartości kosztów.

Jak powiedziała Anna Czujko z biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, we Wrocławiu co pewien czas media alarmują o inwazji groźnej dla zdrowia rośliny, której sok powoduje oparzenia skóry. - Chodzi o barszcz Sosnowskiego - chwast pochodzący z terenów dawnego ZSRR (...). W Polsce gatunek ten jest zwalczany, zwłaszcza na terenach chronionych i w pobliżu miejsc zamieszkanych. Teraz w zwalczaniu chwastu mogą pomóc pieniądze z UE - mówiła.

W konkursie projekty mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także Lasy Państwowe.

- Możliwości jest wiele, nie tylko walka z uciążliwymi chwastami. Chodzi przede wszystkim o ochronę różnorodności przyrodniczej. Wsparciem może być objęta np. ochrona miejsc zimowania nietoperzy, wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew (istotne w przypadku leśnych monokultur, bardziej podatnych na choroby i szkodniki), tworzenie nowych, zastępczych siedlisk dla zwierząt i roślin chronionych, których dotychczasowe siedliska są zagrożone przez uprawy rolnicze i rozwój miast - wyjaśniła Czujko.

Dofinansowanie mogą otrzymać również projekty dotyczące odtwarzania korytarzy ekologicznych między obszarami Natura 2000. Czujko powiedziała, że chodzi np. o szpalery drzew i krzewów, pasy roślinności wzdłuż rzek i dróg, cieki wodne czy miedze dzielące pola uprawne.

- Po pierwsze, umożliwiają one zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się. Po drugie, przywracają właściwy kształt lokalnym ekosystemom i krajobrazom, zmienionym przez sąsiedztwo człowieka - dodała Czujko.