Pierwotnie na dofinansowanie w tym konkursie przeznaczone było 80,5 mln zł. Wobec bardzo dużego zainteresowania Komitet Monitorujący RPO postanowił zwiększyć pulę dotacji o 16 mln euro, czyli blisko 70 mln zł. Ta decyzja musi być jeszcze zatwierdzona przez zarząd województwa, co ma nastąpić wkrótce - poinformowała Katarzyna Olchowska z biura prasowego lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

O dotacje mogły występować samorządy lokalne, ich związki oraz przedsiębiorstwa prowadzone przez samorządy. Wartość pojedynczego projektu ograniczona była do 20 mln zł; maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. całej wartości projektu.

Koszt wszystkich inwestycji, które wnioskodawcy chcieliby zrealizować, przekracza 800 mln zł. Najwięcej wniosków dotyczy montażu kolektorów słonecznych; złożono też projekty tworzenia farm fotowoltaicznych, które umożliwiają wykorzystywanie słońca do produkcji energii elektrycznej i jej sprzedaż do systemu energetycznego. Taką farmę o mocy 1,4 MW za blisko 10 mln zł chcą zbudować gminy zrzeszone w grupie Dolina Zielawy, a mniejszą, za niespełna 4 mln zł - gmina Wola Uhruska.

Samorządy Łęcznej, Kraśnika i Lublina chcą budować bądź rozbudowywać biogazownie na składowiskach odpadów komunalnych i przy oczyszczalniach ścieków.

- W postępowaniu konkursowym preferowane będą te projekty, dzięki którym najwięcej mieszkańców będzie korzystać z "zielonej energii", oraz samorządy, które już wcześniej zainwestowały w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - dodała Olchowska.

Konkurs ma być rozstrzygnięty na początku września. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane pod koniec tego roku, a realizacja projektów ma się zakończyć do końca przyszłego roku.