- To kamień milowy w rozwoju segmentu wołowiny kulinarnej QMP w Polsce i konkretna finansowa zachęta dla firm mięsnych i producentów bydła. Walczyliśmy o to ponad trzy lata i tym samym osiągnęliśmy jeden z naszych celów strategicznych. Trudno przecenić znaczenie tego faktu dla rozwoju produkcji i sprzedaży wołowiny QMP - mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Decyzja KE daje podstawę prawną dla wprowadzenia zmian w PROW 2007-2013 i w krajowych aktach wykonawczych. Uruchamia wsparcie dla producentów żywca wołowego - 100 proc. refundacji kosztów kontroli, certyfikacji i uczestnictwa w systemie, a także, co równie ważne, otwiera grupom zakładów mięsnych drogę dla składania aplikacji do Agencji Rynku Rolnego o 70 proc. dotację do działań informacyjno-promocyjnych mięsa wołowego QMP podejmowanych w kanałach dystrybucji, sieciach handlowych i miejscach sprzedaży.

System QMP jest krajowym, dobrowolnym systemem zapewnienia jakości, otwartym dla wszystkich producentów i przedstawicieli łańcucha dostaw. Otwartość systemu gwarantuje prawodawstwo polskie i unijne. Każdy producent może być uczestnikiem systemu, jeśli tylko spełni wymagania jego dobrowolnych norm.

- Aplikacje do ARR o środki na promocję wołowiny QMP firmy mogą składać kilka razy w roku, w ramach działania 133. Nie wymagają one tak skomplikowanej procedury jak wnioski o tzw. "dużą promocję". Po uruchomieniu tych mechanizmów, spodziewamy się znaczącego wzrostu uczestników systemu QMP - dodaje Jerzy Wierzbicki.