Kongres został wpisany w program polskiej prezydencji, udział wzięli przedstawiciele samorządów wiejskich i Komitetu Regionów. Dyskutowano o potrzebach i propozycjach ich finansowania przedstawionych na okres po 2013 roku.

- Nie da się w Polsce nadrobić zaległości infrastrukturalnych tylko przy pomocy II filara – powiedział podczas obrad wiceminister  Tadeusz Nalewajk.

Fundusz Spójności powinien więc wejść w inwestycje infrastrukturalne, gminy wiejskie powinny mieć możliwość korzystania z możliwości, jakie daje.

- Nastąpiło złożenie propozycji kierunków polityki spójności i związanych z nią funduszy, co wymaga oceny Komitetu Regionów – oceniał Michel Delebarre, przewodniczący Komisji COTER (Komisji Polityki Spójności Terytorialnej). W poprzednich latach polityka spójności koncentrowała się na obszarach miejskich. – W przyszłej polityce spójności znalazłem właściwe zrozumienie, że przestrzeń jest obszarem zamieszkania ludności miejskiej i wiejskiej, potrzeby obszarów trzeba równoważyć z wzajemnym pożytkiem, równoważąc politykę spójności.

W ocenie Leszka Świętalskiego z Komitetu Regionów przedstawiony projekt polityki spójności jest zadowalający: Komisja Europejska będzie chciała określić obszary wsparcia, nie pozwalając na rozproszenie funduszy.