Trzeba więc uspokoić rolników: dzierżawienie nie wyklucza wystąpienia z wnioskiem o pomoc w modernizacji. Konieczne jest jednak złożenie załącznika - oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, nasadzenia, infrastruktura).

Źródło: farmer.pl