Celem programu jest poprawa tak zwanej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Co gwarantuje lepszą jakość życia oraz warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: wdrażaniem tych wszystkich działań będą zajmowały się sejmiki wojewódzkie, myślę że to w sposób praktyczny pozwoli na lepszą ocenę wniosków na wybranie tych najlepszych projektów i na skierowanie tych pieniędzy gdzie do tej pory nie były kierowane.

Pomoc na jaką mogą liczyć samorządy to zwrot 75% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie może ona wynosić 200 tysięcy na projekty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 3 miliony na dystrybucje energii ze źródeł odnawialnych oraz aż 4 miliony na gospodarkę wodnościekową. Zdaniem resortu rolnictwa gminy już teraz powinny zastanowić się na co chcą postawić.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: my proponujemy tak zwane agrocentra, które pozwoliłyby samorządom skopiować dobre rozwiązania jeżeli chodzi o wykorzystanie paliw drugiej generacji, energii słonecznej, wietrznej, spalanie odpadów i innych produktów. Na przygotowanie projektów jest jeszcze czas bo program ruszy prawdopodobnie dopiero jesienią.

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk