W opinii posłów zabierających głos podczas debaty w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconej problemom wspierania rolnictwa ekologicznego, zrealizowanie zamierzeń rządu w tym zakresie w nowej unijnej perspektywie budżetowej doprowadzi do upadku tej gałęzi rolnictwa. Zamiarom ograniczania wsparcia wraz ze wzrostem areału gospodarstw sprzeciwiali się posłowie wszystkich klubów.

- Pięćdziesiąt hektarów, jakie były w dotychczasowych rozwiązaniach, to jest to minimum, które może podjąć jakąkolwiek konkurencję i opłacalną produkcję na rynek – mówił Marek Sawicki z PSL. -  Ustawa o ustroju rolnym mówi o trzystu hektarach, proszę opierać się o tę ustawę o ustroju rolnym. Proszę również o to, żeby ewentualnie pozostawić dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Ale z pewnością nie ma miejsca, ani żadnego powodu po temu, żeby dzisiaj obniżać maksymalny poziom wsparcia dla gospodarstw ekologicznych, jeśli chodzi o powierzchnię tych gospodarstw. Chcecie zablokować koncentrację? Chcecie zablokować rozwój tych gospodarstw i, rzeczywiście, ich konkurencyjność na rynku europejskim? To jest to dobra droga… Więc pytam się, kto wam podrzucił taki pomysł? Bo to jest naprawdę pomysł uwsteczniający a nie rozwijający polskie rolnictwo ekologiczne.

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk uznała rezygnację z degresywności za mało prawdopodobną.

- W 2013 r. wpłynęły wnioski o płatności rolno-środowiskowe na kwotę ponad 1,6 mld zł - powiedziała. - Nie ma możliwości budżetowej, niezależnie od tego, jak duży będzie ten program, abyśmy mogli wspierać te działania w stale rosnącym zakresie. Musi pojawić się pewien czynnik, ograniczający przyznanie pomocy, bowiem stałoby się tak, że biorąc pod uwagę wieloletnie zobowiązania z tych działań plus nowe wnioski, to bardzo wysoka część programu musiałaby być kierowana na ten cel. A przecież wszyscy wiemy, że różne inne grupy beneficjentów także oczekują odpowiedniego wsparcia w ramach tego programu. Więc jest to takie podejmowanie decyzji, dotyczących jakby najracjonalniejszego zagospodarowania funduszy, przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie.