O to, czy rolnicy słusznie boją się ekoschematów, jak odczarować to słowo i jaki plan ma resort rolnictwa na to, aby przekonać do tych praktyk jak największą liczbę gospodarzy, zapytaliśmy w trakcie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Joannę Czaplę, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 - Ekoschematy to nie będą żadne dodatkowe wymogi, to są zachęty dla rolników, wynagradzane specjalnie za wdrażanie przez nich praktyk służących głównie ochronie środowiska. Są zdecydowanie korzystne dla rolników, bo racjonalizują m.in. stosowanie nawożenia - stwierdziła Dyr. Czapla.

Na pytanie, czy planowana jest jakaś kampania informacyjna, promująca wśród rolników praktyki ekoschematów, dyr. Czapla przyznała, że jest taki plan.  - To będzie duże wyzwanie dla administracji, żeby dotrzeć z jak najbardziej precyzyjną i dokładną kampanią informacyjną do jak największego grona rolników, dlatego zaangażowaliśmy nasze ośrodki doradztwa rolniczego zlokalizowane w całym kraju, (...) jak również ARiMR. 

Dodała, że planowane są w tym temacie różne kampanie medialne, informacyjne, jak również szkolenia.

A czy są ekoschematy "szczególnie miłe" ministerstwu rolnictwa? Które z nich, najbardziej opłacałyby się rolnikom? - zapytaliśmy dyr. dep. płatności bezpośrednich.

- Staraliśmy się zaprojektować ekoschematy w taki sposób, żeby każdy rolnik znalazł coś dla siebie, czyli aby były one dopasowane do struktury produkcji, do typu produkcji (...) dla każdego gospodarstwa, dlatego, że zależy nam na jak największej absorpcji, chcemy mieć pewność, że te środki zostaną właściwie wydane, ale też aby osiągnąć jak najlepszy efekt środowiskowy - wyjaśniała dyr. Czapla.

Farmer.pl zapytał też o to, jakie jest w ogóle - według wiedzy resortu rolnictwa - zainteresowanie rolników ekoschematami?  

Jak przyznała dyr. Czapla, rolnicy najbardziej są zainteresowani obszarem związanym z opracowywaniem planów nawożenia wraz z wapnowaniem, ale duże uznanie wzbudziła też proponowana korzystna struktura upraw.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji ,,Narodowe Wyzwania w Rolnictwie"!