Jak informuje FAMMU/FAPA wzrost aplikacji o refundacje dotyczył przede wszystkim świeżej wołowiny (+98,6). W przypadku handlu żywcem oraz mrożoną wołowiną zmniejszyło się zapotrzebowanie na eksport z refundacjami. W okresie lipiec-sierpień br. nie wpłynęły także żadne aplikacje o
refundacje do eksportu podrobów oraz konserw wołowych.