Celem programu „Kangur”, koordynowanego przez NFOŚiGW, jest zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Właśnie ruszył nabór wniosków w ramach tego projektu. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą ubiegać się o w sumie 60 mln zł w formie dotacji bądź pożyczki, które pozwolą na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich ładowania.

- Zapraszamy samorządy wiejskie do ubiegania się o wsparcie zakupu autobusów elektrycznych, które mają służyć do przewozu dzieci w wieku szkolnym. Przewidzieliśmy wsparcie w formie dotacji nawet do 95% nie tylko na zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych, ale także na modernizację lub budowę infrastruktury do ich ładowania i przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych elektrycznych autobusów – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

- Zależy nam, aby z programu „Kangur” skorzystało jak najwięcej gmin, dzięki czemu uczniowie będą mogli docierać do szkół bezpiecznym i ekologicznym transportem” – dodał minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak wspomniano, budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – do 20 mln zł.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r., natomiast wnioski o dofinasowanie w formie pożyczki należy składać w terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca.

W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Pilotażowy nabór wniosków w ramach „Kangura” zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego efektem było zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł.