Nie jest dobrze, że głównym zadawanym pytaniem podczas dyskusji o reformie WPR  jest to, czy będzie 2 czy 3 euro więcej na hektar.

- Pozostaje pytanie, czy Europa jest konkurencyjna dla świata. Nikt nie chce powiedzieć, że zreformujemy WPR, bo chcemy, aby rolnictwo było bardziej konkurencyjne. Czy nie obchodzi nas nic poza zieloną Europą? – pytał prof. Kowalski.