Europosłowie Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski wystosowali list do premiera Donalda Tuska. Przypominają w nim o konieczności walki o interesy polskich rolników podczas szczytu Rady Europejskiej 7-8 lutego br.

Zdaniem europosłów, „w dokumencie końcowym Szczytu, powinien znaleźć się zapis o możliwości uzupełnienia dopłat bezpośrednich z budżetów krajowych do wysokości średniej europejskiej”. Europosłowie poczuli się zaniepokojeni zwłaszcza możliwością zmniejszenia środków na II filar, który „jest tak samo ważny” jak I filar WPR.  Zauważają, że według posłów z innych krajów „na szczytach Rady Europejskiej nie słychać polskiego głosu w walce o utrzymanie budżetu na WPR” i przypominają sukcesy PSL w okresie negocjacji: „W Kopenhadze stanowcze stanowisko PSL jako koalicjanta, w którym broniliśmy interesów rolnictwa i obszarów wiejskich, co wyraźnie stwierdził też ówczesny Premier, zostało wzięte pod uwagę przez obradujący szczyt.”

Jako koalicjanci obecnego rządu, europosłowie wypowiadają się w imieniu rolników: „Reasumując, zwracamy się do Pana Premiera naszego koalicyjnego Rządu, aby w końcowej fazie negocjacji pamiętał Pan o interesach polskich rolników i społeczności wiejskiej. Rolnicy oczekują sprawiedliwszego poziomu dopłat bezpośrednich przynajmniej na poziomie średniej europejskiej a mieszkańcy obszarów wiejskich utrzymania wysokości budżetu na II filar na co najmniej takim samym poziomie jak w obecnej perspektywie finansowej. Życzymy powodzenia, by wynegocjował Pan jak największe środki dla Polski!” – zakończyli swój list do premiera europosłowie PSL.