W Polsce w ostatnim roku zarobki statystycznego rolnika wzrosły o 18,4 proc. W ujęciu nominalnym dochód całego rolnictwa osiągnął w tym czasie poziom prawie 30 mld zł.

Lepsze dochody rolników w ubiegłym roku to wynik wzrostu cen i dopłat.

Dopłaty unijne odpowiadają za 59 proc. dochodów polskich gospodarstw.

Ze wstępnych szacunków wynika, że statystyczny polski rolnik zarobił netto w ubiegłym roku ok. 15,3 tys. zł. Dla porównania średnia płaca netto w gospodarce narodowej wyniosła ok. 25,3 tys. zł. (m)