Konkursy dotyczą zakresu następujących tematów:

I. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

II. Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych, dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. FAPA informuje, że ogłoszenie konkursów z zakresu wyżej wymienionych tematów dla pozostałych województw ukaże się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Szczegóły konkursów oraz budżety można znaleźć pod adresem www.fapa.org.pl.

Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253, w godz. 9:00-15:00. Termin składania wniosków  o przyznanie pomocy dla wszystkich ogłaszanych konkursów: od 30 czerwca do 29 lipca 2011 r. do godz. 15:00. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.