Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, mogą składać wnioski o wsparcie w trzech Oddziałach Regionalnych: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-mazurskim.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują:

Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10

Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1

Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. ul. Świętego Wojciecha 2.

Dodatkowo ubiegający się o takie dofinansowanie w Zachodniopomorskim OR mogą składać wnioski w:

Biurze Powiatowym ARiMR w Darłowie, ul. Powstańców Warszawskich 17, w terminie 9-10 lipca 2009 r.

Biurze Powiatowym ARiMR w Siemyślu, ul. Kołobrzeska 14, w terminie 13-14 lipca 2009 r.

Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pobierz wnioski).

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na takie przedsięwzięcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840).

Źródło: ARiMR