Dekret w tej sprawie opublikowano we francuskim dzienniku urzędowym pod koniec grudnia. Przedtem wypłaty planowany był na 31 grudnia 2018 roku. Obecnie niespłacona pomoc ma zostać przekazana rolnikom dopiero w dniu 31 lipca 2019 r.

Już w listopadzie francuski minister rolnictwa Didier Guillaume ogłosił, że obietnica złożona przez jego poprzednika Stéphane'a Traverta, aby powrócić do "normalnego harmonogramu" wypłaty pomocy w ramach WPR nie może zostać zrealizowana.

Francuska federacja rolnictwa ekologicznego (FNAB) naciskała na wypłatę pomocy na lata 2015-2017 do końca ubiegłego roku.