Jak zapowiedziało na początku października ministerstwo rolnictwa (Agreste), gospodarstwa w regionach najbardziej dotkniętych suszą powinny skorzystać z przyspieszonej procedury i mieć możliwość wnioskowania o proporcjonalną zaliczkę rekompensaty, która następnie zostanie wypłacona na początku listopada.

Przeciwdziałanie wąskim gardłom płynności

W ten sposób rząd chce w krótkim okresie przeciwdziałać wąskim gardłom płynności i jeśli to możliwe, przyspieszyć cały proces, aby można go było zakończyć jeszcze w tym roku. Szczególnie dotknięci są hodowcy zwierząt lub hodowcy użytków zielonych. Mimo stosunkowo deszczowego września zarówno wyschnięta gleba, jak i poziom wód gruntowych są nadal problematyczne.

Skutki tegorocznej, historycznej suszy stają się coraz bardziej widoczne w całym kraju. Służba statystyczna ministerstwa (Agreste) przewiduje, że produkcja kukurydzy na ziarno będzie najniższa od 1990 roku. Najnowsze szacunki wskazują na minus 17,1 proc. w porównaniu ze średnią z pięciu lat. W przypadku kukurydzy na kiszonkę przewiduje się spadek o 15,4 proc. w porównaniu ze średnią z lat 2017-2021.

Spadająca produkcja mleka

Oczekuje się, że produkcja słonecznika utrzyma się na stabilnym poziomie 1,9 mln ton. Straty w plonach zostały jednak zrekompensowane zwiększeniem areału. Według oficjalnych danych skumulowana produkcja użytków zielonych jest o 33 proc. niższa od wieloletniej średniej, a zatem jest na najniższym poziomie od 2003 r.

Jeśli chodzi o wpływ na produkcję mleka, według ministerstwa można przypuszczać, że będzie on odczuwalny z pewnym opóźnieniem zimą, a zwłaszcza nadchodzącą wiosną. Państwowy Instytut Pochodzenia i Jakości (INAO) również musi bardziej zajmować się skutkami suszy. Według ministerstwa, w odpowiedzi na suszę zatwierdzono obecnie 18 zmian w kryteriach chronionej nazwy, z których 14 dotyczy sera i czasu wypasu oraz rodzaju i pochodzenia paszy.

Obecnie napływają kolejne wnioski. Według ministerstwa rolnictwa około w przypadku około połowy serów ze znakiem, jakości będzie konieczne dostosowanie kryteriów do sytuacji suszowej.