Pomoc dla polskich wnioskodawców została rozłożona na lata 2004–2009, a termin przyjmowania wniosków ogłaszany jest co roku. Można się ubiegać łącznie o ponad 533 mln euro, z czego na pierwszą turę przeznaczono ponad 175 mln euro.

Dotacje z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) przeznaczone są na realizację projektów w dziedzinach obejmujących:
  • ochronę środowiska
  • ochronę dziedzictwa kulturowego 
  • ochronę zdrowia i poprawę jakości służby zdrowia 
  • politykę regionalną i działania transgraniczne 
  • pomoc dla samorządów h wsparcie działań Polski pozwalających na przystąpienie do układu Schengen (zniesienie granic w obrębie Unii Europejskiej).
O przyznanie pomocy mogą się starać jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje naukowe i badawcze oraz wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także organizacje pozarządowe.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF zakończył się 30 listopada 2005 r. Złożono 1390 wniosków na kwotę ponad 1,6 mld euro. Świadczy to o dużej popularności programu. Aby zwiększyć swoje szanse na dofinansowania, trzeba wysłać wniosek dobrze przygotowany. Mogą w tym pomóc szkolenia.

Będziemy informować o miejscach i terminach takich szkoleń odbywających się w terenie oraz w jaki sposób można w nich uczestniczyć. Może po lekturze tekstu również Państwo zainteresujecie się tym, czy gmina, w której mieszkacie, ubiega się o finansowanie inwestycji ze środków MF EOG i NMF?
Czekamy na uwagi i sugestie dotyczące tematów przyszłych szkoleń.

Źródło: "Farmer" 16/2006