• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od kół gospodyń wiejskich od kwietnia.
  • W ARiMR zarejestrowanych jest ponad 18,8 tys. kół. Dotację z Agencji można otrzymać raz w roku.
  • Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 pomoc dla kół gospodyń wiejskich przekroczyła 134 mln zł.

Zapytana o kwotę, jaką do tej pory wydatkowano na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, Gembicka poinformowała, że od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 pomoc przekracza 134 mln zł. W 2018 r. do kół trafiło 16,3 mln zł, w 2019 r. - 29,6 mln zł; w 2020 - 32,8 mln zł, a w 2021 r. koła otrzymały wsparcie w wysokości prawie 56 mln zł - wyliczała.

Wiceminister rolnictwa przypomniała, że w ubiegłym roku została zwiększona kwota dotacji. Koła liczące do 30 członków mogą otrzymać 5000 zł, te posiadające od 31-75 członków - 6000 zł, a te do których należy ponad 75 osób - 7000 zł.

Pomoc finansowa na realizację celów Koła Gospodyń Wiejskich

Jak mówiła Gembicka, pomoc finansowa musi być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich związanych w szczególności z prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi czy na rozwój kultury ludowej.

Dodała, że najczęściej ze środków z dotacji kupowany jest sprzęt do wyposażenia świetlic czy przeprowadzane drobne remonty. Dotacje przeznaczane są także na organizację festynów, szkoleń i warsztatów.

Wiceminister zapewniła ponadto, że koła bardzo sprawnie rozliczają się z publicznych pieniędzy.