Posłowie Jarosław Zieliński, Andrzej Gawron i Jarosław Gonciarz – PiS wystosowali dziś pytanie „w sprawie rządowego programu wsparcia dla gmin, na terenie których w okresie PRL funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne - do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Jak mówił poseł Jarosław Zieliński, majątek ten został przejęty „przez nomenklaturę”. Poseł pytał o pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich.

Sekretarz stanu w MSW Paweł Szefernaker wyjaśnił, że jest to pierwszy program skierowany do gmin z terenów popegeerowskich w historii programów inwestycyjnych dla samorządów. 250 mln zł trafi do gmin w pierwszym etapie – ma to pomóc rządowi w dokonaniu przeglądu inwestycji i potrzeb w tym zakresie. Od 4 stycznia do 12 lutego gminy mogą składać wnioski w tej sprawie. KOWR ma opiniować wnioski pod względem formalnym. Założeniem programu jest wsparcie inwestycji pierwszej potrzeby, jak: kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, inwestycje gazowe, drogi wewnętrzne i centra pomagające w aktywizacji i integracji mieszkańców.

Gminy nie mają obowiązku wkładu własnego do inwestycji. Wnioski zbiera wojewoda. Program ma pomóc gminom, które na początku transformacji zostały pokrzywdzone, a czas pandemii jeszcze sprzyja pogłębianiu nierówności – mówił wiceminister.

Poseł Andrzej Gawron dopytywał o kwoty, o jakie można wnioskować i czy wniosek może obejmować część większej inwestycji niż 5 mln zł – do której to kwoty mogą być składane wnioski w tym programie.

Wiceminister wyjaśnił, że wartość kosztorysowa inwestycji to 5 mln, powinny to być inwestycje pierwszej potrzeby, gminy mogą wnioskować o maksymalnie 3 inwestycje.

Jak zapewnił, to pierwszy etap – wyraził przekonanie, że program będzie kontynuowany i rozszerzany.

Cykl rozliczania jest dwuletni. Inwestycje pomogą też miejscowym małym przedsiębiorstwom, które będą realizować te inwestycje.