Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Podczas pierwszego czytania projektu wniosek o jego odrzucenie w imieniu PO zgłosił Kazimierz Plocke, który m.in. wskazał m.in., że nowe rozwiązania nie były konsultowane ani z organizacjami rolniczymi, ani branżowymi. Sejm nie poparł tego wniosku.

Choć podczas drugiego czytania kluby nie zgłosiły poprawek, to jednak klub PO zgłosił wniosek mniejszości dotyczący terminu wejścia w życie ustawy - po upływie 14 dni od ogłoszenia. Według rządowej propozycji ustawa ma zacząć obowiązywać w następnym dniu po jej ogłoszeniu. Sejm odrzucił jednak ten wniosek.

W sumie ustawę poparło 284 posłów, 144 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki powiedział, że wprowadzenie instrumentu finansowego jakim jest gwarancja do finansowania obszarów wiejskich w unijnych środków jest nowym rozwiązaniem. Do tej pory z PROW udzielane były dotacje i premie. Argumentem za wprowadzeniem gwarancji jest spore zainteresowanie rolników wsparciem finansowym, a z dotacji wielu z nich już nie może skorzystać.

Rządowy projekt wprowadza nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto z o kredyty z gwarancją będą mogły ubiegać się duże gospodarstwa, które nie mogą otrzymać dotacji, a potrzebują kapitał na rozwój.

Zarudzki wyjaśnił, że gwarancje będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie ARiMR, gdyż posiada odpowiednią wiedzą i infrastrukturę, ponadto nie trzeba będzie ponosić dodatkowych organizacyjnych kosztów. Nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej, jej zaletą w porównaniu do form dotacyjnych jest możliwość wygenerowania określonej alokacji środków, większej skali inwestycji w sektorze rolnym i przetwórczym i poprzez zaangażowanie środków bankowych.

Ze środków PROW 2014-2020 będzie pochodziło 50 mln euro, dzięki temu wygenerowany zostanie do 2023 r. portfel kredytowy na kwotę ok. 250 mln euro.

Na realizację PROW 2014-2020 Polska dysponuje kwotą 58 mld zł, z czego ok. 30 proc. środków - ok. 16,5 mld zł - już trafiło na konta rolników. Cała pula środków ma być wykorzystana do 2023 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu.