ARiMR wciąż prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy i kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli o tzw. "Heńkowe". 

Jak wynika z danych Agencji, do 24 maja br. o taką pomoc zwróciło się ponad 34 tys. rolników. 

Warto jednak przypomnieć, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów, na podstawie których ta pomoc jest przyznawana. Weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady wypłaty tego wsparcia, choć jak zaznacza ARiMR - wprowadzone zmiany wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

"Heńkowe" także do gryki

W związku ze wspomnianą nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

 • o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;
 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;
 • wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha);
 • wzrosły też stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.

Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Jak będzie liczona pomoc?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;
 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 – w przypadku gryki.

Jakie są konkretne stawki pomocy? Ile za grykę?

Stawki pomocy wynoszą:

 • 1375 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 825 zł /ha);
 • 1750 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 1050 zł /ha);
 • 875 zł/ha upraw gryki położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;
 • 1265 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 660 zł /ha);
 • 1610 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 840 zł /ha);
 • 805 zł/ha upraw gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 1100 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4 (wcześniej 495 zł /ha);
 • 1400 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5 (wcześniej 630 zł /ha).
 • 700 zł/ ha upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii;
 • przez platformę ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnicy, którzy już złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich jak wspomniano ponad 34 tys. – w związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Stosowne dokumenty są już dostępne.

Dopłaty do innych zbóż i rzepaku

Warto też pamiętać, że od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik.

Więcej informacji w poniższym tekście: