Z kredytu Agro Progres skorzystało od września ponad 200 rolników. Bank BGŻ wprowadził go z myślą o rolnikach, którzy chcą powiększać i unowocześniać swoje gospodarstwa, szczególnie poprzez zakup ziemi.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub na innej nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania w przypadku zakupu ziemi wynosi 30 lat. Klient może liczyć na 2-letnią karencję w spłacie kapitału.

- Harmonogram spłat jest bardzo elastyczny. Klient może korzystać z rat równych lub malejących. Harmonogram spłat dostosowujemy do specyfiki prowadzonej działalności. W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia rocznych spłat kapitału - zapewnia Kinga Wąsik, ekspert Departamentu Finansowania Agrobiznesu w Banku BGŻ.

Dodaje, że w przypadku przejściowego pogorszenia się sytuacji w gospodarstwie, można zawiesić spłatę kapitału korzystając z tzw. „wakacji kredytowych".

- Oprocentowanie kredytu Agro Progres jest ustalane indywidualnie w drodze negocjacji z klientem i zależy od kondycji finansowej kredytobiorcy, proponowanych form zabezpieczenia spłaty kredytu itp. - zaznacza Kinga Wąsik.

Klient ma do wyboru opcję oprocentowania zmiennego lub stałego. Przy wyborze drugiego wariantu ma pewność, że zmiana stóp procentowych nie wpłynie na obciążenie budżetu gospodarstwa.Bank pobiera od udzieleniem kredytu prowizję przygotowawczą, określoną na poziomie ok. 2 proc. kwoty kredytu.

- Klient nie ponosi natomiast kosztów wyceny gruntów, gdyż Bank BGŻ może dokonać wyceny we własnym zakresie - dodaje Kinga Wąsik.

Jak podkreśla Bank BGŻ, Agro Progres stanowi alternatywę dla kredytów preferencyjnych a oferuje znacznie szerszy i bardziej elastyczny zakres finansowania przy porównywalnych kosztach.