Przypomnijmy, projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dzięki któremu byłoby możliwe wspomniane wyrównanie obniżonych dochodów z produkcji świń dla producentów prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) przyjęto do prac legislacyjnych 4 listopada. Do 6 listopada miały trwać konsultacje społeczne tej sprawie, a do 20 listopada rolnikom wyznaczono w projekcie czas na składanie wniosków o pomoc.

Jak wynika z zapisów w rejestrze Rządowego Centrum Legislacji - z projektem, zgłoszonym przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi - od 4 listopada nie dzieje się nic.

Monitowana natomiast w tej sprawie przez rolników redakcja farmer.pl poprosiła o udzielenie informacji: czy już można, gdzie konkretnie i na podstawie jakich dokumentów można ubiegać się o zapowiadane wyrównanie m.in.  w biurze prasowym resortu rolnictwa oraz w ARiMR. Jednak mimo kilku przypomnień - do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej kwestii.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że hodowcy świń przegrali po prostu z producentami chryzantem. W tym samym czasie, co ww. projekt o wsparciu dla trzodziarzy ukazał się bowiem projekt rozporządzenia o pomocy dla producentów chryzantem. Ten "załatwiono" w przeciągu kilku dni.

- Prognozujemy, że kwota pomocy wyniesie ponad 84 mln zł - mówił na konferencji prasowej podsumowującej akcję pomocy dla producentów i sprzedawców chryzantem Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.