Ale wreszcie wiemy – przynajmniej co nieco.

W grudniu 2019 roku wypłacono tytułem końcowych płatności bezpośrednich 234 759 613,21 zł dla 253 392 rolników. W tym czasie w ramach końcowych płatności obszarowych na konta rolników trafiło 352 026 397,17 zł dla 231 788 rolników.

Jak z tego wynika, płatności nie były zbyt intensywnie kierowane do beneficjentów, przy czym więcej wypłacono w ramach płatności obszarowych z PROW.

W styczniu natomiast tendencja była odwrotna: aż 1 299 475 011,82 zł przesłano na konta 440 522 rolników tytułem dopłat bezpośrednich, za to w ramach płatności obszarowych wpłaty były mniejsze - 173 325 585,98 zł trafiło do 85 992 rolników.

Niestety, agencji nie udało się odpowiedzieć na pytanie, ile dopłat planuje się wypłacić w lutym.

Jak natomiast informowano wcześniej, na dopłaty bezpośrednie przeznaczono w tym roku ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskowało ok. 975 tys. rolników.