W przesłanej posłowi Siekierskiemu odpowiedzi na interpelację, wicepremier Henryk Kowalczyk podał, jaka była konkretnie liczba decyzji administracyjnych wydanych w zakresie realizacji PROW 2014-2020 w ramach Działania - Dobrostan zwierząt. Z danych tych wynika, że zainteresowanie rolników tego typu inwestycjami i wsparciem, rośnie z roku na rok.

2020 rok

W ramach całego Działania - Dobrostan zwierząt wydano 42 223 decyzji administracyjnych przyznających płatności na kwotę blisko 300 mln zł.

W Pakiecie 1. Dobrostan świń - wydano 2 094 decyzji administracyjnych przyznających nieco ponad 10 mln zł płatności, a w tym:

 • Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - wydano 1972 decyzji administracyjnych przyznających prawie 7 mln zł płatności,
 • Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1581 decyzji administracyjnych przyznających nieco powyżej 3 mln zł płatności.

Z pakietu 2. Dobrostan krów wydano 40 274 decyzji administracyjnych przyznających nieco ponad 289 mln zł płatności, a w tym:

 • Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – wydano 33 636 decyzji administracyjnych przyznających blisko 107 mln zł płatności,
 • Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – wydano 3 409 decyzji administracyjnych przyznających trochę ponad 148 mln zł płatności,
 • Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek – wydano 4 542 decyzji administracyjnych przyznających nieco ponad 34 mln zł płatności.

Rok 2021

Na całe Działanie Dobrostan zwierząt wydano 46 964 decyzji administracyjnych przyznających wsparcie na kwotę niewiele ponad 322 mln zł.

W Pakiecie 1. Dobrostan świń - wydano 2 342 decyzji administracyjnych przyznających prawie 13 mln zł płatności, a w tym:

 • Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - wydano 2 248 decyzji administracyjnych przyznających prawie 8 mln zł płatności,
 • Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1 703 decyzji administracyjnych przyznających blisko 5 mln zł płatności.

Z pakietu 2. Dobrostan krów wydano 43 902 decyzji administracyjnych przyznających nieco ponad 297 mln zł płatności, a w tym:

 • Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – wydano 36 423 decyzji administracyjnych przyznających ponad 114 mln zł płatności,
 • Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – wydano 3 876 decyzji administracyjnych przyznających blisko 148 mln zł płatności,
 • Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek – wydano 5 122 decyzji administracyjnych przyznających prawie 35 mln zł płatności.

Pakiet 3. Dobrostan owiec:

 • Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach - wydano 1 126 decyzji administracyjnych przyznających nieco ponad 12 mln zł płatności.

Rok 2022

Kampania 2022 r. jeszcze trwa, dlatego przedstawiono dane szacunkowe.

W całym Działaniu - Dobrostan zwierząt złożono 49 779 wniosków, szacowana kwota płatności wynosi nieco ponad 387 mln zł.

W Pakiecie 1. Dobrostan świń - złożono 2 108 wniosków szacowana kwota płatności prawie 12 mln zł, a w tym:

 • Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - złożono 2 057 wniosków, szacowana kwota płatności nieco ponad 7 mln zł,
 • Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – złożono 1 747 wniosków, szacowana kwota płatności grubo ponad 4 mln zł.

Z pakietu 2. Dobrostan krów - złożono 46 469 wniosków szacowana kwota płatności prawie 362 mln zł, a w tym:

 • Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas – złożono 38 219 wniosków, szacowana kwota płatności blisko 122 mln zł,
 • Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – złożono 4 511 wniosków, szacowana kwota płatności prawie 202 mln zł,
 • Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek – złożono 5 630 wniosków, szacowana kwota płatności nieco ponad 38 mln zł.

Pakiet 3. Dobrostan owiec:

 • Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach – złożono 1 420 wniosków, szacowana kwota płatności blisko 14 mln zł.

- Przy analizie przedstawionych danych należy zwrócić uwagę, że płatność dla rolnika jest przyznawana w formie jednej decyzji administracyjnej, niezależnie od liczby realizowanych przez niego wariantów. Dlatego liczba wydanych decyzji w ramach pakietu nie jest równa sumie decyzji wydanych dla wariantów w ramach tego pakietu, a liczba wydanych decyzji dla działania nie jest sumą liczb decyzji wydanych dla poszczególnych pakietów - zaznacza w odpowiedzi wicepremier Henryk Kowalczyk.