ARiMR straciła chęć do informowania o stanie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich – ostatnie udostępnione dane są z 31 października i głoszą, że 790 tys. rolników odebrało 3,36 mld zł.

Więcej: ARiMR wypłaca zaliczki dopłat bezpośrednich

Spodziewane jest, że do końca listopada ARiMR przekaże ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie za 2018 rok.

A jaka kwota jest przeznaczona w tym roku kalendarzowym na płatności obszarowe z PROW (tj. ile pieniędzy z tego tytułu zostanie wypłaconych rolnikom do końca 2018 roku)?

„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wg założonego planu - do końca roku, w ramach płatności obszarowych realizowanych z PROW 2014-2020, zamierza wypłacić ponad 960 mln zł. Dodatkowo, jak szacujemy, do wypłaty w kampanii 2018 na ten cel zostanie przeznaczone ok. 2,45 mld zł” – poinformowała agencja.

„Szczegółowe prognozy dla poszczególnych rodzajów płatności kształtują się następująco (na 2018 rok):

  • ok. 750 mln zł - płatności ONW;
  • ok. 200 mln zł - płatność rolnośrodowiskowa, rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna;
  • ok. 18 mln zł - płatności zalesieniowe" – podaje agencja.

Do końca października ARiMR wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie blisko 400 mln zł.