Wczorajsza wypowiedź posła Sławomira Kopycińskiego spowodowała reakcję ministra Stanisława Kalemby.

- Otóż, panie pośle, pomylił się pan co najmniej 20-krotnie, nie o 10 czy 20 proc., tylko ponad 20-krotnie. Jakie są fakty? Do końca bieżącego roku od początku funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci się beneficjentom, czyli rolnikom, przedsiębiorcom, samorządom, ok. 170 mld zł. (…) …w tym roku ok. 26 mld zł, a w roku 2013 ponad 30 mld zł. Roczne koszty funkcjonowania wynoszą mniej więcej tyle, ile pan poseł powiedział, natomiast z tego połowa to jest wynagrodzenie i pochodne, a dalej utrzymanie całej sieci biur, włącznie z biurami powiatowymi. A więc przy kosztach funkcjonowania ok. 1200 mln zł wypłaca się rocznie 26–30 mld zł, a nie jest tak, że to wszystko jest przejadane. Tego nie wolno mówić. Notabene z drugiego filara na modernizację gospodarstw, przedsiębiorstw i polskiej wsi Polska korzysta w największym stopniu ze wszystkich państw Unii Europejskiej, bo to jest ok. 12,5 proc., i tym powinniśmy się szczycić. Podobne pomyłki są tutaj powtórzone, jeżeli chodzi o Agencję Rynku Rolnego, podobne proporcje.

Poseł Sławomir Kopycińskie uznał jednak, że nie popełnił błędu – taka ocena wynika z przedstawionych Sejmowi wyliczeń, a  mówi się tu o budżecie krajowym, a nie o środkach unijnych.

- Panie ministrze, jeżeli pan zamierza coś prostować, to proszę zmienić plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze str. 344, załącznik do budżetu – powiedział i wyliczał: -  Panie ministrze, koszty ogółem to 2402 mln, w tym koszty funkcjonowania –1 242 352 tys., koszty realizacji zadań – 1 111 922 tys. Rozebrać na części te koszty funkcjonowania? Proszę bardzo. Amortyzacja, materiały i energia, remonty, wynagrodzenia – 533 133 tys., dalej: osobowe, bezosobowe. Panie ministrze, mówiłem o planie finansowym, a być może pan wyciągnął z tego zbyt daleko idące wnioski. Nie twierdzę, że to jest pana wina, że ten plan jest, jaki jest, pan od niedawna jest ministrem, widocznie pan taki ogródek przejął, ale mam prawo do takiej oceny, która wynika z dokumentu, który państwo nam przedstawiliście. Jeżeli ten dokument jest nieprawdziwy, to proszę go zmienić.