Pieniądze dostępne z PROW są wykorzystane w połowie (łączny limit środków to 13 612 211 428 zł, zrealizowano płatności na koniec kwietnia to 45,97%, zawarto umowy i wydano decyzje na 66,77%, złożono wnioski na 88,14% limitu).

Kolejne nabory wniosków mogłyby to zmienić. Zainteresowanie rolników nimi jest jednak zaskakująco małe. Postanowiono nawet o wydłużeniu naboru na dwa – wydawałoby się – najpopularniejsze działania z PROW, adresowane do rolników.

Więcej: Małe zainteresowanie „Restrukturyzacją” i „Modernizacją” w obszarze d

Od ponad miesiąca pytam w ARiMR, ile pieniędzy jest do wykorzystania w każdym z tych naborów?

1 czerwca ARiMR podała, że dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” „limit środków w ramach aktualnego naboru ok. 3,3 mld zł (w zależności od kursu EURO).” Natomiast w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” (obszar D)  „limit na bieżący nabór dla tego poddziałania wynosi 3,79 mld zł (w zależności od kursu EURO).”

<Skoro limit zależy od kursu euro, to dlaczego podajecie go Państwo w złotych? Czy nie ma tu pomyłki w walucie? W sprawozdaniu z realizacji PROW np. dla "Restrukturyzacji" limit 3 328 069 613,12 zł podany jest jako limit środków na działanie, a zrealizowane płatności jako 1 095 300 000,00 zł. Ile więc zostało do rozdysponowania w aktualnych naborach?> - dopytywałam.

I zmieniono zdanie, ale informacji udzielono tylko częściowo.

„Limit środków do wykorzystania w ramach działania „restrukturyzacja małych gospodarstw" wynosi ok. 3,3 mld zł. Do rozdysponowania pozostało nieco ponad 1,5 mld zł (w zależności od kursu euro)” – to wszystko, co tym razem udało się wydobyć z agencji.

Wiadomo więc, ile jest do rozdysponowania na „Restrukturyzację” – środki dostępne z PROW na pomoc małym gospodarstwom rozdysponowano zaledwie niespełna w połowie.

A co z „Modernizacją” w obszarze d? Czy podając, że obecnie jest do wykorzystania 3,8 mld zł, agencja nie pomyliła się? Tu już trzeba zdać się na wcześniejsze informacje.

Limit środków na Modernizację (całą) to w aktualnym PROW 11 201 600 803,61 zł. Czy możliwe, że z 11 mld zł pozostało w 2020 roku, na bieżący nabór dla części tego poddziałania, jeszcze 3,79 mld zł?

Tak podawano szacunkowo 10 miesięcy temu, gdy nie rozpatrzono jeszcze wniosków, składanych w poprzednich naborach, także z obszarów a-c. Pisaliśmy wówczas:

„Z szacunków ARiMR wynika, że po tej operacji (tj. po rozpatrzeniu wniosków z kilku naborów – dop. MP-K) do wykorzystania na nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy na <Modernizację gospodarstw rolnych> pozostanie jeszcze ok. 3,8 mld zł.”

Więcej: „Modernizacja” wciąż z kłopotami

Najwyraźniej więc wiedza ARiMR na ten temat nie zmieniła się od blisko roku – mimo że zapowiadano szybkie zakończenie rozpatrywania wniosków złożonych w poprzednich naborach.

PS.

Już po napisaniu tego tekstu, w trakcie jego publikowania, otrzymałam odpowiedź z ARiMR: „w naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych – obszar d" pozostało do rozdysponowania ok. 3,07 mld zł.”

A więc o ¼ mniej, niż zapowiadano…

Czy rolnicy nie powinni wiedzieć, ile pieniędzy jest "do wzięcia" przed ogłoszeniem naboru?