Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło zestawienie środków, dostępnych w ramach naborów z PROW, zapowiedzianych w 2018 roku.

Więcej o planowanych naborach: Harmonogram naboru wniosków na PROW w 2018 roku

Najwięcej pieniędzy trafi do rolników w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”: 1 634 182 258 euro, w tym na obszar d co najmniej 609 467 898 euro. Oznacza to, że beneficjentów może być 34 160, w tym w obszarze d - 13 700.

Na „Premie dla młodych rolników” jest 472 547 133 euro, co ma wystarczyć na 19 750 premii.

Zrestrukturyzować małe gospodarstwo będzie mogło 54 500 rolników - za 782 938 055 euro.

Na "Rozpoczęcie działalności pozarolniczej" jest 272 394 619 euro, co może wystarczyć dla 11 388 osób.
Szczegóły w załączniku.