Jak wylicza ARiMR, tradycyjnie największą część wypłaconych w ciągu roku funduszy stanowią wypłaty dopłaty w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Około 17 mld zł to suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2022 r. w ramach dwóch kampanii (2021 i 2022). Znaczny udział w puli mają zaliczki – ponad 12,92 mld zł (10,78 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich i 2,14 mld zł z płatności obszarowych PROW).

W 2022 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,265 mln rolników, a budżet na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Wypłata dopłat za 2022 rok, zgodnie z unijnymi przepisami, jest realizowana do 30 czerwca 2023 r. W sumie z tego tytułu na konta rolników trafiło dotychczas 13,46 mld zł.

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z jego budżetu Agencja wypłaciła w 2022 roku ok. 9,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostało na modernizację i restrukturyzację gospodarstw. W minionym roku przeprowadzono ponad 20 naborów skierowanych bezpośrednio do producentów rolnych, a w ofercie PROW pojawiły się też nowe działania.

Z kolei w ramach pomocy krajowej ARiMR przekazała w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 5 mld zł.

Najwięcej środków z tej puli trafiło do rolników w postaci dopłat do zakupu nawozów mineralnych – 2,61 mld zł. Zainteresowaniem cieszyła się także pomoc dla producentów loch, a dzięki sprawnemu rozpatrzeniu wniosków przed końcem roku wsparcie - w wysokości ok. 591,4 mln zł - otrzymały rodziny rolnicze, które poniosły straty w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Natomiast z PO RYBY 2014 – 2020 do beneficjentów trafiło w 2022 roku ok. 270 mln zł.

- Na ocenę działania Agencji duży wpływ mają tempo i skala wypłacanych środków. Trzeba powiedzieć, że te wyniki są bardzo dobre. Dziękuję wszystkim pracownikom, których zaangażowanie pomogło, by wsparcie szybko trafiło do tych, którzy go oczekiwali – powiedziała Halina Szymańska, prezes ARiMR.