Kazimierz Jaskulski miał zamiar złożyć wniosek w ubiegłym roku. Nie udało to się jednak, bo zabrakło czasu na skompletowanie wszystkich potrzebnych załączników do przygotowania planu zalesieniowego.

Kazimierz Jaskulski, Skulsk: to trzeba było zrobić mapkę geodezyjną to geodezja chciała dużo pieniędzy no i ja prawie już zrezygnowałem.

Teraz przepisy się zmieniły i wniosek o przyznanie wsparcia na zalesianie jest już w Agencji Restrukturyzacji. A cel programu jest tylko jeden.

Kazimierz Jaskulski, Skulsk: żeby tę ziemię zalesić żeby nie leżała ugorem i żeby nie rosły na niej chwasty i jakaś korzyść dla społeczeństwa bo korzyści finansowych to ja nie będę miał.

W tym roku oprócz gruntów rolnych pod zalesianie można przeznaczyć także nieużytki, na których pojawiło się samoistne odnowienie lasu. Drzewka powinny rosnąć na co najmniej dziesięciu procentach działki i nie mogą mieć więcej niż dwadzieścia lat.

Bartosz Sołek, ARiMR: w przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne nie jest wypłacana premia zalesieniowa która normalnie jest wypłacana przez 15 lat.

Na wypłatę tej premii w przypadku zalesiania gruntów rolnych mogą jednak liczyć tylko te osoby, które ponad ¼ swych dochodów czerpią z rolnictwa.

Bartosz Sołek, ARiMR: minimalna powierzchnia zalesienia to jest 0,5 ha na szerokości 20 metrów. W przypadku gdy grunt przylega do lasu odstępuje się od warunków minimalnej szerokości 20 metrów.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji do końca września.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk