Zdaniem posła Romualda Ajchlera z SLD – nie.

- W krajach starej Unii Europejskiej rolnicy mogą otrzymywać zaliczki. Tam jest inny system niż u nas. U nas dopłaty są do powierzchni, tam – do produkcji. Polscy rolnicy nie mogą otrzymywać zaliczek. Polski rząd powinien zabiegać o to, aby zaliczki były dostępne również dla polskich rolników.

Ale według posła Krzysztofa Tołwińskiego (PiS), państwa wypłacające wcześniej dopłaty bazowały na tym samym rozporządzeniu w sprawie płatności, które obowiązuje i u nas. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby również polskim rolnikom wypłacać dopłaty zaliczkowo.

- Rząd twierdzi, że nie można – ripostuje poseł Ajchler. - Wierzę rządowi, trudno, abym wierzył posłowi. Ale jeżeli wolno w innych krajach, a u nas nie, to minister rolnictwa powinien dołożyć starań, aby prawa i obowiązki zrównać. Przeszliśmy jako kraj kwarantannę i powinniśmy mieć nie tylko obowiązki, ale i prawa takie, jak wszyscy unijni rolnicy.