Wczoraj w Sejmie, podczas debaty nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015 poseł Cezary Olejniczak zadał dwa pytania dotyczące rolnictwa.

- Chodzi mi o Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - mówił. - Ludzie, którzy tam pracują, od lat nie widzieli podwyżki. Można powiedzieć, że pracują za minimalne stawki. Pytam więc: Dlaczego rząd nie zabezpieczył dodatkowych środków, tak żeby w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stawki dla ludzi, którzy ciężko pracują na rzecz polskiego rolnictwa i tego, żeby polska żywność była dobra i zdrowa, zostały podniesione?

Poseł miał też wątpliwości dotyczące melioracji wodnych:

- Po raz kolejny w polskim budżecie jest zbyt mało środków, żeby zaspokoić potrzeby wynikające ze złego stanu, nieodpowiedniego funkcjonowania melioracji i urządzeń wodnych na terenie naszego kraju. Praktycznie od lat 70. wiele z nich nie było remontowanych.

Odpowiedzi udzielił wiceminister rolnictwa  Kazimierz Plocke:

Wyjaśnił, że brak podwyżek wynika „z faktu zamrożenia limitów na wynagrodzenia na rok 2015 i to jest główna przyczyna tego działania.”

- Natomiast chciałbym też poinformować Wysoką Izbę, że limity wynagrodzeń w inspekcjach podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi na rok 2015 przedstawiają się następująco: Główny Inspektorat Weterynarii – kwota 6,9 mln zł dla 114,5 etatu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 4,2 mln zł dla 73 etatów, graniczne inspektoraty weterynarii – 6,5 mln zł dla 145 etatów, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 10,9 mln zł dla 211 etatów.

Odpowiadając na drugie pytanie: Dlaczego zaplanowano mniej środków finansowych na melioracje wodne?, Plocke stwierdził:

- Otóż, po pierwsze, chciałbym wyjaśnić, że w roku 2014 z budżetu państwa na melioracje wodne przeznaczono 663 mln zł, a z budżetu Unii Europejskiej – 489 mln, co daje łączną kwotę 1152 mln zł. Na rok 2015 zaprojektowano z budżetu państwa wydatki na melioracje wodne na poziomie 520 mln zł, a z budżetu Unii Europejskiej – 260 mln zł. Ta różnica wynika przede wszystkim z wyczerpywania się środków finansowych na realizację melioracji wodnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013.