Wprowadzenie dobrostanu musi się opłacać rolnikom. Jest to warunek konieczny do zaaprobowania powyższych działań przez producentów. W innym wypadku nie będą one celem samym w sobie, tylko skutkiem poszukiwania dróg do skorzystania z dotacji.

W odniesieniu do świń (tak samo jest w bydle) stosowany będzie system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, a ilość punktów będzie determinowała wysokość płatności. Jednakże tylko poprzez zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach będą oni mogli realizować kolejne praktyki i uzyskiwać w ten sposób wyższe płatności.

Poniżej analizujemy wymogi zapisów, bierzemy je pod lupę i dzielimy się wątpliwościami hodowców.