Dotychczas Agencja przyjęła 11 takich wniosków, a wynikająca z nich łączna kwota wsparcia wynosi ponad 133,5 mln zł.

Do rozdysponowania jest 516 mln 750 tys.

Wszystko wskazuje więc na to, że przez dwa dni, które pozostały do końca naboru dla podmiotów skonsolidowanych, pula dostępnych środków nie zostanie wykorzystana. Oznacza to, że od 10 listopada 2011 r. swoje wnioski będą mogły złożyć także inni zainteresowani - grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. W przypadku inwestycji zmierzających do ich unowocześnienia czy podniesienia konkurencyjności na rynku, mogą ubiegać się one o refundowanie przez ARiMR części poniesionych na ten cel kosztów, inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi.

Decyduje kolejność zgłoszeń.