Nabór odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Ponadto interwencje leśno-zadrzewieniowe są wdrażane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wyższe stawki premii zalesieniowych

Od 2023 r. zostały zwiększone stawki premii zalesieniowych beneficjentom, którzy zalesili swoje grunty rolne w ramach: PROW 2004-2006 - zwiększenie stawek o ok. 40 proc. - nabór wniosków od 1 czerwca do 15 lipca 2023 r.; PROW 2007-2013 - zwiększenie stawek o ok. 23 proc. - nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.; PROW 2014-2020 zwiększenie stawek o ok. 19 proc. - nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie od 2023 r. zwiększono stawki premii zalesieniowej beneficjentom z PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Pozwoli to na jednolite podejście i stosowanie analogicznych stawek dla wszystkich beneficjentów działań zalesieniowych.

Interwencje leśno-zadrzewieniowe w ramach PS dla WPR 2023-2027

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS dla WPR 2023-2027) są wdrażane m. in. następujące interwencje leśno-zadrzewieniowe: Zalesianie gruntów rolnych; tworzenie zadrzewień śródpolnych; zakładanie systemów rolno-leśnych; zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych; premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.