Jak poinformował wiceprezes zarządu LGR "Zalew Wiślany" Piotr Kasza, ze względu na wykorzystanie limitu środków unijnych będzie to prawdopodobnie ostatni konkurs organizowany przez to stowarzyszenie. W dotychczasowych naborach beneficjenci otrzymali łącznie ponad 23 mln zł.

Do podziału pozostało ok. 2,5 mln zł z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". O pieniądze na inwestycje mogą ubiegać się mieszkańcy, samorządy, przedsiębiorcy i instytucje społeczne z ośmiu gmin w powiatach elbląskim i braniewskim.

Od 3 lutego do 6 marca w biurze LGR w Braniewie przyjmowane będą wnioski dotyczące projektów w czterech kategoriach: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, reorganizacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób pracujących w tym sektorze, podnoszenie wartości produktów i rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności oraz ochrona środowiska na tych terenach.

Nad Zalewem Wiślanym z rybołówstwa utrzymuje się ponad 80 osób, które posiadają licencje lub umowy o prace. Większość z nich należy do braniewskiej LGR.

Rybacy muszą szukać dodatkowego zarobku z powodu zmniejszającej się ilości odławianych ryb oraz krótkiego sezonu połowowego. Przez dwa letnie miesiące obowiązuje tam zakaz połowów, a od grudnia do późnej wiosny wody zalewu są zwykle zamarznięte. Tegoroczną łagodną zimę rybacy wykorzystują do połowów sandacza. Braniewskie stowarzyszenie jest jedną z 48 Lokalnych Grup Rybackich w kraju. Zrzeszają one przedstawicieli sektora rybackiego: publicznego - gminy i powiaty, oraz społecznego - osoby działające na terenach zależnych od rybactwa. Aby pośredniczyć w przekazywaniu wsparcia z UE, grupy musiały przygotować strategie i wziąć udział w konkursie Ministerstwa Rolnictwa.