Ustawa ta wprowadza kryterium dochodowe w przypadku wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tak zwanego becikowego. Dotychczas zapomoga ta była powszechna i przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie, a po zmianie ustawy będzie ona przysługiwać, jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy 1 tysiąca 922 zł. Oznacza to, że zapomogę otrzymają np. rodziny liczące co najmniej trzy osoby i których roczny dochód nie przekroczy 85 tysięcy 528 zł.

Wywołało to pytania o sposób liczenia dochodu w rodzinie rolniczej.

- Dlaczego kryterium dochodowe ustalane dla rolników… dlaczego w jego wyliczaniu brane są pod uwagę również dopłaty wynikające z drugiego filaru i innych działań, pomocy de minimis i wszelkie inne? – pytał senator Grzegorz Wojciechowski. - Chodzi mi o to, że te pieniądze trafiają jedynie do 5 proc. gospodarstw. Ponadto znaczna część tych pieniędzy to pieniądze inwestycyjne – z nich buduje się, powiedzmy, drogi na terenach wiejskich czy innych. I te pieniądze są wliczone do dochodu każdego rolnika. To jest dopłata w wysokości około 1 tysiąca 700 zł do 1 ha, jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa, podczas gdy realna dopłata wynosi około 800 zł. A więc te 900 zł do 1 ha… To jest różnica. Czy mógłby pan to wyjaśnić?

Pytanie najwyraźniej zaskoczyło obecnego na posiedzeniu wiceministra pracy i polityki społecznej Marka Buciora:

- Pytanie pana senatora Wojciechowskiego dotyczyło tego, jak liczymy dochody w rodzinie. Otóż liczymy je taki sposób, żeby były one porównywalne i żeby na ich podstawie można było określić sytuację danej rodziny. Niewątpliwie każda z rodzin jest inna i pewnie osiąga różne dochody. Dokładne dane na temat sposobu wyliczania dochodów w rodzinie rolniczej przekażemy w informacji pisemnej.