W tym roku, w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczone zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie zapisano kolejne 3 mld zł.

- Chciałbym zachęcić wszystkich rolników do zawierania ubezpieczeń rolnych. Za 100, czy 200 zł składki zyskują gwarancję wypłaty pełnych odszkodowań za straty, a nie jedynie doraźnej pomocy w wysokości ok. 500 zł, tak jak to było w poprzednio funkcjonującym, ułomnym systemie - mówił w marcu na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To ile w sumie hektarów i zwierząt ubezpieczyli rolnicy?

Według danych przekazanych w odpowiedzi na interpelację poselską przez Rafała Romanowskiego, wiceministra rolnictwa, w I półroczu 2022 rolnicy ubezpieczyli swoje uprawy i zwierzęta w sposób następujący:

 • Zboża - 1 168 106,61 ha
 • Kukurydza - 621 378,99 ha
 • Rzepak - 459 207,48 ha
 • Rzepik - 14,79 ha
 • Ziemniaki - 27 831,17 ha
 • Buraki cukrowe - 97 476,26 ha
 • Chmiel - 896,21 ha
 • Tytoń - 4 038,82 ha
 • Rośliny strączkowe - 100 164,49 ha
 • Warzywa - 27 155,58 ha
 • Owoce drzew i krzewów - 25 760,15 ha
 • Drzewa i krzewy owocowe - 4 524,71 ha
 • Truskawki - 1 043,81 ha

RAZEM -  2 537 599,09 ha

(Dla porównania, dane za cały 2021 rok to 3 679 891,58 ha).

 • Bydło - 19 144 szt.
 • Drób - 10 463 848 szt.
 • Świnie - 62 655 szt.
 • Owce - 494 szt.
 • Kozy - 0 szt.
 • Konie - 83 szt.

RAZEM  - 10 546 224 sztuk.

(Dla porównania, dane za cały 2021 rok to 21 912 710 szt.)

- Biorąc pod uwagę, że w pierwszym półroczu 2022 r. producenci rolni zawarli 85% umów zawartych w 2021 r. oraz to, że większość umów zawierają producenci rolni w II półroczu - rok 2022 powinien być pierwszym, w którym nie będzie ograniczeń w dostępie do dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i zdecydowanie zostanie zwiększona ilość zawartych w tym roku umów ubezpieczenia - zaznacza Rafał Romanowski.

Jak dodał, po raz pierwszy w tym roku uruchomione zostały 70 % dopłaty ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do składek ubezpieczenia drobiu, bydła i świń od ryzyka utraty dochodów z tytułu wystąpienia Salmonellozy.