MRiRW na początku lipca poinformowało o uruchomieniu aplikacji służącej do szacowania szkód rolniczych.

Więcej:

Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację

Podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa działanie tego systemu referował wiceminister Ryszard Kamiński.

- Rolnik od 1 czerwca będzie mógł zgłosić wystąpienie klęski suszy na swoim polu. W systemie płatności bezpośrednich agencji restrukturyzacji będzie plik, który zostanie zaciągnięty przez tę aplikację – plik z danymi rolnika, z uprawami, które on zgłosił. Jeżeli rolnik będzie obserwował na swoich polach kolejne negatywne zjawiska, aż do września będzie mógł uzupełniać swoje zgłoszenie - mówił.

Jak odkreślił, w tej aplikacji protokół będzie się generował automatycznie:

-  Po zatwierdzeniu wszystkiego – rolnik mówi: tak, to są wszystkie moje uprawy, wszystkie moje problemy związane z suszą – generował się będzie protokół, automatycznie uwzględniający dane z IUNG i dane z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wojewoda będzie mógł wykonać tylko 2 czynności: albo zatwierdzić protokół, albo po prostu go nie zatwierdzać.

Nie oznacza to, że sytuacja nie będzie kontrolowana bezpośrednio.

- Dodatkowo, żeby się upewnić, żeby nie pojawiły się jakieś tam wątpliwości, wylosowanych zostanie 5% pól – zapowiedział wiceminister. - Na te 5% pól wysłana zostanie komisja, żeby zweryfikować, czy nie było tam jakiegoś przekłamania. To jeszcze nie jest na 100% pewne, ale pracujemy także nad tym, żeby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomagał ten proces, przekazując wojewodom dodatkowe informacje z systemu satelitarnego, tak żeby oni mogli łatwiej podejmować decyzje o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu protokołu.

W tej samej aplikacji będzie się generował wniosek do agencji restrukturyzacji, nie trzeba będzie więc składać go odrębnie.

W ostatnim, piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2020 roku IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego. Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 151 gminach Polski (6,10% gmin kraju).