Jak zapewnia ARiMR – aktualne informacje na ten temat są co dzień zamieszczane na jej stronie internetowej.

„Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 17 stycznia 2013 r. ARiMR wypłaciła 3,4 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe 514 tys. rolników. Do końca stycznia łączna suma zrealizowanych dopłat bezpośrednich za 2012 r. osiągnie 5,8 mld zł, czyli około 42 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Natomiast do końca lutego dopłaty takie trafią do 70 proc. uprawnionych rolników” – taka informacja jest zamieszczona dzisiaj.

Wnioski o dopłaty złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych – 90 proc. tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10 proc. sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł – informuje ARiMR.

A czy rzeczywiście najszybciej dostają dopłaty ci, którzy mają najniższe należności? Można to obliczyć.

Wypłacono 3,4 mld zł z 14 mld zł (czyli 24,3 proc). Otrzymało należność 514 tys. rolników spośród 1,36 mln uprawnionych (czyli 37,8 proc). Jak z tego wynika – rzeczywiście więcej wypłacono małych należności – ok. 75 proc. kwoty dostanie jeszcze 62 proc. rolników.