Jak informowaliśmy, dzięki nowym unijnym przepisom kraje UE mogą teraz pomagać rolnikom do kwoty 120 000 euro (lub 125 000 euro) na jedno gospodarstwo.

Zgodnie z przyjętym 20 marca 2020 Komunikatem KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)” możliwe jest udzielenie pomocy w związku z COVID-19  z krajowych środków publicznych,  w ramach notyfikowanych w Komisji Europejskiej programów pomocy,  m.in. dla   producentów rolnych  w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub ulg i zwolnień podatkowych w kwocie  nie przekraczającej 100 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne – a ponadto w formie gwarancji kredytowych, preferencyjnych pożyczek, krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych,  gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych.

Więcej: Możliwe nawet 100 tys. euro pomocy po koronawirusie na gospodarstwo rolne

Zapytaliśmy w MRiRW, jakie programy pomocy dla rolników notyfikuje Polska w związku z komunikatem KE z 20 marca 2020 „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)”? Jaka będzie kwota pomocy przypadająca na gospodarstwo?

Jak wynika z odpowiedzi, Polska przewidziała dla rolników tylko pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

MRiRW poinformowało:

„Uprzejmie informuję, że wszystkie programy pomocowe notyfikowane do Komisji Europejskiej dostępne są na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3973. Większość tych programów dotyczy również sektora rolnictwa. Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów notyfikowany do Komisji Europejskiej będzie program pomocowy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych dotkniętym skutkami COVID-19 na podstawie projektu projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z komunikatem Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.), pomoc publiczna udzielana na podstawie programów zgodnych z zasadami określonymi w tym  komunikacie może być kumulowana i udzielana do wysokości 100 tys. euro dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych.”

Trzeba dodać, że większość programów, o których notyfikacji informuje wykaz ze strony UOKiK, dotyczy przedsiębiorców – rolnicy nie mogą z nich korzystać, gdyż nie mają wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Więcej:

Dział specjalny rolnictwa, ale pomoc po koronawirusie… niespecjalna