22 kwietnia pytałam w ARiMR m.in.: "ilu rolników otrzymało pomoc po ubiegłorocznej suszy (liczba, kwota i obszar, z uwzględnieniem wysokości stawki pomocy na ha), ilu oczekuje na wypłatę?" – prosząc o podanie danych na dzień zadania pytania i na dzień udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedzi, pomimo kilku ponagleń, nie nadesłano do dziś. Sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Więcej: RPO – po artykule „Farmera” - wystąpił o wyjaśnienia dotyczące pomocy po suszy

Niestety ARiMR nie wie też, ile wniosków odebrała w dwóch trwających i przedłużonych naborach z PROW. 6 maja pytałam, ile wniosków zebrano w naborach na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d i ile pieniędzy jest jeszcze do wykorzystania w każdym z nich.

21 maja poinformowano nawet: „odpowiedź na Pani zapytanie prześlemy do końca dnia”, ale skończyło się kilka dni i odpowiedzi wciąż nie ma.

Z czego wynika taka niechęć ARiMR do dzielenia się informacjami, którymi – wydawałoby się – powinna się chwalić? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że rolnicy powinni mieć możliwość oceny swoich szans w naborach. Taka informacja może zachęcić rolników do składania wniosków lub powstrzymać przed inwestowaniem w ich składanie. Dlaczego więc nie jest udzielana?

Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW, na koniec kwietnia zrealizowano płatności na 45,97% limitu środków PROW, w tym na „Restrukturyzację małych gospodarstw” wypłacono 34,26 proc. limitu (zawarto umowy na jego 53,94%) , a na „Modernizację” – 26,74 proc. (zawarto umowy na 51,13%).