Jak informuje MRiRW, w 2020 roku wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2020 r. w publicznej aplikacji złożyło 4388 producentów rolnych, w tym 4180 swoje wnioski podpisało, co umożliwiło ich dalsze przetwarzanie.

W podpisanych wnioskach producenci rolni oszacowali straty  na 682,6 tys. ha na kwotę  334,3 mln zł.

Straty spowodowane przez suszę przekraczające 30 % średniej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat (2017-2019)  wystąpiły w 119 gospodarstwach rolnych na powierzchni ok. 8,5 tys. ha  w łącznej kwocie ponad 21 mln zł i dotyczyły województwa  zachodniopomorskiego,  lubuskiego  i wielkopolskiego.

Niestety nic nie zmienia się, jeśli chodzi o udzielenie im pomocy.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, producenci rolni, którzy złożyli w roku ubiegłym wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w 2020 r. i otrzymali w  publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”  protokoły oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego mogli ubiegać się o preferencyjne kredyty  na wznowienie produkcji rolnej.

Więcej: Pomoc po suszy 2020 to kredyt na wznowienie produkcji

W przypadku podjęcia przez Radę Ministrów  decyzji o uruchomieniu dotacji dla  tych producentów rolnych nabór wniosków będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas decyzja o pomocy nie została podjęta – dodaje ministerstwo, a pytane o ocenę nowego sposobu szacowania strat podaje tylko tyle:

„Szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą publicznej aplikacji bez udziału komisji szacujących straty, których prace w okresie epidemii COVID-19 byłyby znacznie utrudnione lub  niemożliwe,  zostało oparte na dostępnych bazy danych:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dane z e-Wniosku Plus w zakresie upraw rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz dane zawarte w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w zakresie liczby zwierząt wpisanych  do Portalu IRZplus),

- Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie zasięgu i procentowych stratach w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę wynikających z prowadzonego przez ten Instytut Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej,

- Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  w zakresie wartości produkcji rolnej wynikających z danych systemu  zbierania i wykorzystywania  danych rachunkowych z gospodarstw rolnych  (FADN  -  Farm  Accountancy Data Network).”