Przyjęty przez rząd projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich przewiduje wysokość dopłat, które będą przysługiwały rolnikom od 2015 do 2020 r. 

Stawki: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt oraz stawki płatności niezwiązanej do tytoniu będą określane corocznie w rozporządzeniu.

Państwa członkowskie zmniejszają kwotę  jednolitej płatności obszarowej za dany rok kalendarzowy, o co najmniej 5 % w odniesieniu do części kwoty przekraczającej 150 000 euro. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału tego instrumentu i mając na uwadze, że środki uzyskane z redukcji płatności zasilają budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, proponuje się określenie współczynnika redukcji kwot jednolitej płatności obszarowej stanowiących nadwyżkę ponad 150 000 euro, na poziomie l 00%. Zredukowane w ten sposób ma być 114,96 mln euro, środki te zostaną przeznaczone na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NA TURA 2000" i "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".

Szacunkowe stawki dopłat:

JPO                                                 110 euro/ha

Za zazielenienie                           74 euro/ha

Dla młodych                                  62 euro/ha (do 50 ha)

Dodatkowa                                    41 euro/ha   (3-30 ha)

Rośliny wysokobiałkowe            326 euro/ha (do 75 ha)

Ziemniaki skrobiowe                   400 euro/ha

Buraki cukrowe                            400 euro/ha

Pomidory                                       400 euro/ha

Chmiel                                           480 euro/ha

Owoce miękkie                             250 euro/ha

Len i konopie                                200 euro/ha

Bydło 70 euro                               (3-30 sztuk)

Krowy 70 euro                              (3-30 sztuk)

Owce 25 euro/szt                         (powyżej 10)

Kozy 15 euro/szt                          (powyżej 5)

Tytoń         1,01 euro/kg albo 0,71 eurolha (w zależności od grupy odmian)