W tym roku ARiMR przekazała wcześniej niż w roku ubiegłym dane pozwalające oszacować spodziewane stawki płatności bezpośrednich. Wiadomo też, jaka jest koperta finansowa, którą można przeznaczyć na daną płatność. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby porównać tegoroczne dane z ubiegłorocznymi i oszacować spodziewaną w tym roku stawkę dopłat bezpośrednich.

W tym roku spadła liczba rolników wnioskujących o jpo, a wzrosła koperta przeznaczona na ten cel (na jpo było w ub. roku 1 533 762,49, tys. euro, a w tym jest 1 542 378,86 tys. euro, rok temu wystąpiono o dopłaty do 14 286 971,08 ha, w tym – do 14 248 000 ha), co może zapowiadać wyższe stawki dopłat. Ale tylko zapowiadać – ostateczny termin wnioskowania o dopłaty upływa 25 czerwca, a poniższe dane są z 18 czerwca. Poza tym wiele zależy od kursu euro, który będzie przyjmowany do przeliczenia dopłat – a poznamy go w ostatnim dniu roboczym września. Ubiegłoroczne stawki wyliczono po kursie 4,2774 zł.

Więcej: Dopłaty spadły

21 czerwca tego roku kurs euro jest niższy, to 4,2584 zł, a średnia z ostatniego roku jest nieco wyższa, niż ubiegłoroczny kurs przyjęty do dopłat – wynosi 4,2988 zł.

Trzeba więc czekać na dalsze podliczenia wniosków przez ARiMR i śledzić bieżące informacje o kursie euro. Przypomnijmy, że stawki dopłat podaje minister rolnictwa w rozporządzeniu wydanym po ustaleniu kursu euro, przyjmowanego do wyliczenia dopłat.

Co wiadomo dziś?

Oto dane przekazane przez ARiMR. W nawiasie dane ubiegłoroczne. W tym roku ARiMR podała tylko jedną powierzchnię upraw roślin strączkowych na ziarno, zestawiamy ją z ubiegłoroczną powierzchnią zgłoszoną do upraw do 75 ha, a po otrzymaniu wyjaśnień z ARiMR podamy osobno szczegółowe dane dotyczące roślin strączkowych.

 
Koperty finansowe – w nawiasie ubiegłoroczne:

 

Więcej o ubiegłorocznych stawkach: 

Są stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok