ARiMR przedstawiła (jeszcze nieostateczne) dane dotyczące liczby wniosków złożonych w ww. naborach.

I tak, w naborze wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników można było starać się o 150 tys. zł. Do 30 czerwca do południa Agencja otrzymała blisko 2 tys. takich wniosków.

Z kolei ok. 12,5 tys. wniosków złożyli rolnicy zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw. Na takie inwestycje można było otrzymać 60 tys. zł bezzwrotnej premii.

O pomoc finansową mogli się też ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach w 2020 r. powstały szkody w uprawach w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Warunkiem otrzymania wsparcia było wykazanie zniszczeń co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie musiały przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Do Agencji do 30 czerwca do godz. 16 trafiło 26,55 tys. takich wniosków.

Do 30 czerwca o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli zwrócić się do ARiMR pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Na ten cel przeznaczono 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Według raportu o taką pomoc ubiega się 20,17 tys. zainteresowanych.

Przedstawione dane nie są ostateczne. Wnioski można bowiem składać jeszcze do 30 czerwca do północy za pośrednictwem platformy ePUAP. Można je także złożyć za pośrednictwem rejestrowanej przesyłki pocztowej nadanej w placówce Poczty Polskiej, a takiej sytuacji zanim trafią one do ARiMR minie trochę czasu.