Już za tydzień poznamy stawki dopłat bezpośrednich. Zależą one od kursu euro i od tego, jak duże powierzchnie i ile zwierząt zgłosili rolnicy do dopłat.

Koperta na płatności bezpośrednie w tym roku jest podobna, jak w ubiegłym – a w ubiegłym zgłoszono 1,310 mln wniosków, maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosiła ok. 15,2 mld zł.

W kampanii dopłat 2020 do ARiMR wpłynęło 1 297 401 wniosków.

Kurs euro do dopłat w 2019 roku wynosił 4.3782 zł (w 2018 r. - 4.2774 zł). 23 września 2020 r. kurs euro wynosił 4,5001 zł. W okresie od 23 września 2019 do 24 września 2020 minimum (14 stycznia 2020) to 4,2219 - maksimum (24 marca 2020): 4,6146. Średnia: 4,3852 – a więc bardzo bliska ubiegłorocznego kursu.

Jak będzie w tym roku – dowiemy się już wkrótce.

Tymczasem uzyskaliśmy w ARiMR informację o tym, o jakie wsparcie zawnioskowali w tym roku rolnicy:

Rodzaj płatności - Deklarowana powierzchnia areału [ha] / liczba zwierząt [szt.] 

Jednolita płatność obszarowa - 14 288 930

Płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych - 164 862

Płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno - 324 921

Płatności do powierzchni upraw truskawek - 37 351

Płatność dla młodych rolników - 1 810 187

Płatność do buraków cukrowych - 245 734

Płatność do bydła - 2 403 029

Płatność do chmielu - 1 835

Płatność do konopi włóknistych - 3 307

Płatność do krów - 1 686 330

Płatność do kóz - 23 084

Płatność do lnu - 5 277

Płatność do owiec - 189 620

Płatność do pomidorów - 5 162

Płatność do skrobi - 34 790

Płatność dodatkowa - 7 025 841

Płatność za zazielenienie - 14 274 194

Płatność ONW - 9 175 457

RE - 400199

PRŚK - 1 100 986 / 87 841

 

Płatności zalesieniowe:

Zalesianie gruntów rolnych PROW 2004-2006

wnioski kontynuacyjne - 37 548

 

Zalesianie gruntów rolnych PROW 2007-2013

wnioski kontynuacyjne - 30 279

 

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych PROW 2014-2020

wnioski pierwszoroczne - 282

 

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych PROW 2014-2020

wnioski kontynuacyjne - 4 367

 

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - 1859

 

Dla porównania – dane za rok ubiegły można znaleźć tu:

Jakie będą tegoroczne stawki dopłat bezpośrednich? 

Zaliczki dopłat będą w tym roku wypłacane od 16 października.

Więcej: Zaliczki dopłat i płatności z PROW od 16 października